Besluit van 22 juni 1998, houdende de toekenning van een vaste beloning aan de voorzitter en de leden van de landelijke geschillencommissie samenwerkingsverbanden WSNS, bedoeld in artikel 13 d van de Wet op het primair onderwijs (Staatsblad 1998, 228)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, T. Netelenbos, van 16 juni 1998, nr. PO/PJ 98 25249, directie Primair Onderwijs;
Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1. Vaste Beloning Voorzitter
Aan de voorzitter van de Landelijke geschillencommissie samenwerkingsverbanden WSNS, bedoeld in artikel 13 d, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs, wordt in plaats van vacatiegeld een vaste beloning toegekend per zittingsdag, met dien verstande, dat de hoogte van de vaste beloning varieert al naar gelang het aantal geschillen per zittingsdag.
De vaste beloning bedraagt per zitting bij vier of minder geschillen € 329. Bij meer dan vier geschillen per zittingsdag bedraagt de vaste beloning € 658.
Artikel 2. Vaste Beloning Leden
Aan de leden van de Landelijke geschillencommissie samenwerkingsverbanden WSNS, bedoeld in artikel 13 d, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs, wordt in plaats van vacatiegeld een vaste beloning toegekend per zittingsdag, met dien verstande, dat de hoogte van de vaste beloning varieert al naar gelang het aantal geschillen per zittingsdag.
De vaste beloning bedraagt per zittingsdag bij vier of minder geschillen € 272. Bij meer dan vier geschillen per zittingsdag bedraagt de vaste beloning € 545.
Artikel 3. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 mei 1998.
Artikel 4. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaste beloning Landelijke geschillencommissie samenwerkingsverbanden WSNS.
Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 22 juni 1998
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
Uitgegeven de dertigste juni 1998
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1. Vaste Beloning Voorzitter
Artikel 2. Vaste Beloning Leden
Artikel 3. Inwerkingtreding
Artikel 4. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht