Let op. Deze wet is vervallen op 12 juli 2009. U leest nu de tekst die gold op 11 juli 2009.

Besluit vaste beloning voorzitter Commissie vermogensbeheer onderwijsinstellingen

Uitgebreide informatie
Besluit van 29 december 2008, nr. 08.003746, houdende toekenning van een vaste beloning aan de voorzitter van de Commissie vermogensbeheer onderwijsinstellingen (Besluit vaste beloning voorzitter Commissie vermogensbeheer onderwijsinstellingen) Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 10357, datum inwerkingtreding 12-07-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 15-11-2008.
Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 10357, datum inwerkingtreding 12-07-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 15-11-2008.
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 december 2008, nr. 87002, directie Financieel Economische Zaken;
Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Aan de voorzitter van de Commissie vermogensbeheer onderwijsinstellingen wordt in plaats van vacatiegelden een vaste beloning ten bedrage van euro 5.000 zijnde 5,0% van de jaarwedde, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van het Vacatiegeldenbesluit 1988, voor 8 maanden toegekend.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 10357, datum inwerkingtreding 12-07-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 15-11-2008.
Artikel 2
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Indien de voorzitter van de commissie, bedoeld in artikel 1, niet gedurende 8 maanden de functie van voorzitter bekleedt, wordt zijn beloning, genoemd in artikel 1, naar evenredigheid vastgesteld.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 10357, datum inwerkingtreding 12-07-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 15-11-2008.
Artikel 3
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 10357, datum inwerkingtreding 12-07-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 15-11-2008.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 november 2008.
2.
Dit besluit vervalt met ingang van 15 juli 2009.
Artikel 4
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaste beloning voorzitter Commissie vermogensbeheer onderwijsinstellingen.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 10357, datum inwerkingtreding 12-07-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 15-11-2008.
Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.
Den Haag, 29 december 2008
De Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 10357, datum inwerkingtreding 12-07-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 15-11-2008.
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht