Besluit van 27 januari 1988, houdende de vaststelling van het aantal bestuursleden van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) te 's-Gravenhage
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 25 januari 1988, nr. 817018, directoraat-generaal voor het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek;
Gelet op artikel 6 van de Wet op de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek ( Stb. 1987, 369);
Hebben goedgevonden en verstaan:
artikel 1
het aantal bestuursleden van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) vast te stellen op 5.
Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.
's-Gravenhage, 27 januari 1988
De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,
Uitgegeven de derde maart 1988
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
artikel 1
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht