Let op. Deze wet is vervallen op 25 december 2011. U leest nu de tekst die gold op 24 december 2011.

Besluit vaststelling aanvraagformulieren tegemoetkoming kosten bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008

Uitgebreide informatie
Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 11 juni 2008 tot vaststelling van aanvraagformulieren inzake de tegemoetkoming van kosten gemoeid met de bestrijding van de Ziekte van Aujeszky bij varkens (Besluit vaststelling aanvraagformulieren tegemoetkoming kosten bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 4, eerste en derde lid, van de Verordening tegemoetkoming kosten bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008;
Besluit:
Artikel 1
Voor de aanvraag van een tegemoetkoming zoals voorzien in de Verordening tegemoetkoming kosten bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008 maakt de aanvrager gebruik van de model-formulieren opgenomen in de bijlagen bij dit besluit.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling aanvraagformulieren tegemoetkoming kosten bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.
Zoetermeer, 11 juni 2008
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht