Besluit van 19 december 2011 houdende de vaststelling van de beeldenaar van de Nederlandse nationale zijde van de herdenkingsmunt van twee euro ter gelegenheid van 10 jaar chartale euro
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 13 december 2011, FM/2011/10195 M, Generale Thesaurie, directie Financiële Markten, afdeling Institutioneel Beleid en Integriteit;
Gelet op artikel 3 van de Muntwet 2002;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
De beeldenaar van de nationale zijde van de Nederlandse twee-euromunt die in 2012 wordt uitgegeven ter gelegenheid van 10 jaar chartale is, overeenkomstig onderstaande afbeelding, in de kern binnen de ring met twaalf sterren: in het midden het euroteken tegen de achtergrond van de aardbol die is omringd met van onderin met de wijzers van de klok mee: een schip, het gebouw van de Europese Centrale Bank, windmolens, huizen en mensen; bovenin ‘NEDERLAND’ en onderin de jaartallen ‘2002’ en ‘2012’; rechts boven het midden het teken van de muntmeester ‘
’ en daaronder het teken van de Munt ‘
’;
2.
Het randschrift van de twee-euromunt is: GOD * ZIJ * MET * ONS *.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad en de Staatscourant zal worden geplaatst.
Den Haag, 19 december 2011
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht