Besluit van 31 januari 2007, houdende de vaststelling van de beeldenaar van de zilveren vijf-euromunt en de gouden tien-euromunt die worden uitgegeven ter gelegenheid van de 400ste geboortedag van Michiel de Ruyter
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op voordracht van Onze minister van Financiën van 25 januari 2007, FM 2007-0145 M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, Afdeling Algemeen en internationaal;
Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Muntwet 2002;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
De beeldenaar van de zilveren vijf-euromunt en de gouden tien-euromunt die in 2007 worden uitgegeven ter gelegenheid van de 400ste geboortedag van Michiel de Ruyter is:
a. op de voorzijde, overeenkomstig onderstaande afbeelding: in een getande binnencirkel Onze Beeltenis met daaronder de waardeaanduiding «euro5», onderscheidenlijk «euro10» en het omschrift «BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN», in een getande buitencirkel links het woord «ONZE» en rechts het woord «HUN», bovenin het initiaal logo van de ontwerper Martijn Engelbregt gevormd door de letters «EGBG» en onderin het jaartal 2007;
b. op de keerzijde, overeenkomstig onderstaande afbeelding: in een getande binnencirkel een portret van Michiel de Ruyter met daaronder de waardeaanduiding «5euro», onderscheidenlijk «10euro» en het omschrift «MICHIEL ADRIAENSZOON DE RUYTER», in een getande buitencirkel bovenin het woord «PAREL» en onderin het woord «SCHRIK», links het jaartal 1607 en rechts het teken van de Muntmeester «
» en het teken van de Munt «
»;
c. de woorden op voor- en keerzijde vormen samen de tekst «ONZE PAREL HUN SCHRIK»
2.
De vijf-euromunt heeft een gladde rand en draagt het randschrift «GOD * ZIJ * MET * ONS *».
3.
De tien-euromunt heeft een fijngeribbelde rand.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Onze minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en de Staatscourant zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 31 januari 2007
De minister van Financiën
Uitgegeven de tweeëntwintigste februari 2007
De minister van Justitie
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht