Let op. Deze wet is vervallen op 14 februari 2008. U leest nu de tekst die gold op 13 februari 2008.

Besluit vaststelling beloning voorzitters Nationaal Thematische Netwerken EQUAL

Uitgebreide informatie
Besluit van 25 januari 2006, nr. 06.000185, houdende vaststelling van de beloning van de voorzitters van de Nationaal Thematische Netwerken EQUAL als bedoeld in artikel 2 van het Instellingsbesluit Nationaal Thematische Netwerken ESF-EQUAL Terugwerkende kracht In Stcrt. 2008, 30, datum inwerkingtreding 14-02-2008, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008.
Terugwerkende kracht In Stcrt. 2008, 30, datum inwerkingtreding 14-02-2008, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008.
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 januari 2006, nr. AM/ESM/05/95657;
Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Aan de voorzitters van de vijf Nationaal Thematische Netwerken ESF-EQUAL als bedoeld in artikel 2 van het Instellingsbesluit Nationaal Thematische Netwerken ESF-EQUAL wordt een vaste beloning toegekend. Deze beloning wordt vastgesteld volgens het maximum van schaal 17 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 . De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,11.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2008, 30, datum inwerkingtreding 14-02-2008, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008.
Artikel 2
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2005.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2008, 30, datum inwerkingtreding 14-02-2008, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008.
Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.
Den Haag, 25 januari 2006
De Terugwerkende kracht In Stcrt. 2008, 30, datum inwerkingtreding 14-02-2008, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008.
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht