Besluit van 5 september 2013, houdende vaststelling van de bestanddelen van de beeldenaar van de munten van vijf- en tien-euro die worden uitgegeven ter gelegenheid van 100 jaar Vredespaleis
1.
De bestanddelen van de beeldenaar van de munten van vijf- en tien-euro die worden uitgegeven ter gelegenheid van 100 jaar Vredepaleis zijn:
a. op de voorzijde, overeenkomstig onderstaande afbeelding: links in een niet concentrisch geplaatste kern Onze beeltenis met rechts onderin het jaartal 2013 en aan weerszijden daarvan links het teken van de Munt
en rechts het teken van de Muntmeester
en rechts in een ring rond de kern de tekst «WILLEM-ALEXANDER KONING DER NEDERLANDEN:
;
b. op de keerzijde, overeenkomstig onderstaande afbeeldingen: in het midden een afbeelding van het Vredespaleis, aan de linker- en rechterzijde twee personen die naar het Vredespaleis kijken met boven de persoon aan de rechterzijde de waardeaanduiding 5€ respectievelijk 10€, boven het Vredespaleis de tekst «100 jaar Vredespaleis» en onderin de woorden «ARBITRAGE RECHT VREDE»:
2.
De vijf-euromunt heeft een gladde rand en draagt het randschrift «GOD * ZIJ * MET * ONS *».
3.
De tien-euromunt heeft een fijngeribbelde rand.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 26 augustus 2013.
Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en de Staatscourant zal worden geplaatst.
Wassenaar, 5 september 2013
De Staatssecretaris van Financiën,
Uitgegeven de vierentwintigste september 2013
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht