Besluit van 10 april 2010, nr. 10.000954 houdende de vaststelling van de bestanddelen van de beeldenaar van de munten van vijf en tien euro die in 2010 worden uitgegeven ter gelegenheid van 150 jaar Max Havelaar
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op voordracht van Onze Minister van Financiën van 31 maart 2010, FM/2010/3950 M, Generale Thesaurie, directie Financiële Markten, afdeling Algemeen en Internationaal;
Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Muntwet 2002;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
De beeldenaar van de munten van vijf en tien euro die in 2010 worden uitgegeven ter gelegenheid van 150 jaar Max Havelaar is:
a. op de voorzijde, overeenkomstig onderstaande afbeelding: tegen een achtergrond van kleine ruimtelijke blokjes die verschillend gekanteld zijn Onze beeltenis met beginnend bovenin als omschrift ‘BEATRIX’, het teken van de Munt
, het teken van de Muntmeester
, ‘KONINGIN DER NEDERLANDEN’ en het jaartal 2010;
b. op de keerzijde, overeenkomstig onderstaande afbeeldingen: vanuit het middelpunt, vanaf het puntje van de kroontjespen in het tweede kwadrant, in concentrische cirkels uitwaaierend de eerste zinnen van het boek ‘Max Havelaar’, in het derde kwadrant de waardeaanduiding 5€ onderscheidenlijk 10€, in het eerste en vierde kwadrant de tekst ‘150 jaar MAX HAVELAAR’, het geheel aan de rand omgeven door figuurtjes die landarbeiders voorstellen.
2.
De vijf-euromunt heeft een gladde rand en draagt het randschrift «GOD * ZIJ * MET * ONS * ».
3.
De tien-euromunt heeft een fijngeribbelde rand.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en de Staatscourant zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 10 april 2010
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht