Besluit van 21 mei 2015, houdende vaststelling van de bestanddelen van de beeldenaar van de munten van vijf en tien euro die worden uitgegeven ter gelegenheid van 200 jaar Slag bij Waterloo
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 18 mei 2015, FM/2015/701 M, directie Financiële Markten;
Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Muntwet 2002;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
De bestanddelen van de beeldenaar van de zilveren vijf-euromunt en de gouden tien-euromunt die worden uitgegeven ter gelegenheid van 200 jaar Slag bij Waterloo zijn:
a. op de voorzijde, overeenkomstig onderstaande afbeelding: in het midden Onze beeltenis met langs de rand de tekst «WILLEM-ALEXANDER KONING DER NEDERLANDEN» en rechts het jaartal «2015»:
b. op de keerzijde, overeenkomstig onderstaande afbeeldingen: in het midden een afbeelding van een steek die aan de bovenzijde is voorzien van veren met links daarvan de tekst «Waterloo» en rechts het jaartal «1815», rechtsonder de steek de waardeaanduiding «vijf euro» respectievelijk «tien euro» en geheel onderaan het teken van het Munthuis
en het teken van de Muntmeester
:
2.
De vijf-euromunt heeft een gladde rand en draagt het randschrift «GOD * ZIJ * MET * ONS *».
3.
De tien-euromunt heeft een fijngeribbelde rand.
Artikel 2
De Staat der Nederlanden (Ministerie van Financiën) maakt een voorbehoud als bedoeld in artikel 15b van de Auteurswet met betrekking tot de beeldenaars van de munten, bedoeld in artikel 1.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 juni 2015. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 14 juni 2015, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 15 juni 2015.
Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en de Staatscourant zal worden geplaatst.
Wassenaar, 21 mei 2015
De Staatssecretaris van Financiën,
Uitgegeven de tweede juni 2015
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht