Besluit van 5 juli 2005, houdende de vaststelling van de bestanddelen van de beeldenaar van de zilveren munt van vijf euro en de gouden munt van tien euro die in 2005 worden uitgegeven ter gelegenheid van het feit dat 60 jaar geleden de Tweede Wereldoorlog tot een einde kwam
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 1 juli 2005, FM 2005-1618 M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, Afdeling Algemeen en Internationaal;
Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Muntwet 2002;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
De beeldenaar van de zilveren munt van vijf euro en de gouden munt van tien euro die in 2005 worden uitgegeven ter gelegenheid van het feit dat 60 jaar geleden de Tweede Wereldoorlog tot een einde kwam, is:
a. op de voorzijde, overeenkomstig onderstaande afbeelding: op een veld van ballen en stippen Onze beeltenis met ter rechterzijde daarvan in twee regels het omschrift «KONINGIN DER NEDERLANDEN» en «BEATRIX», en het Europees muntteken
;
b. b. op de keerzijde, overeenkomstig onderstaande afbeeldingen: in een veld met ballen in het midden de waardeaanduiding 5, respectievelijk 10, ter linkerzijde van de waardeaanduidingen het €-teken en ter rechterzijde het teken van de Muntmeester
en het teken van de Munt
en linksboven de waardeaanduidingen in twee regels het omschrift «VREDE» en «60 JAAR» en het jaartal «2005».
2.
De vijf-euromunt heeft een gladde rand en draagt het randschrift «GOD * ZIJ * MET * ONS».
3.
De tien-euromunt heeft een fijngeribbelde rand.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en de Staatscourant zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 5 juli 2005
De Staatssecretaris van Financiën ,
Uitgegeven de zesentwintigste juli 2005
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht