Besluit vaststelling constanten regressieformules en waarden voor de gemiddelde CO2-uitstoot voor benzine- en dieselauto’s 2006
De Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer,
De constanten voor de in bijlage 4 bij het Besluit etikettering energieverbruik personenauto’s opgenomen regressieformules, en de daarbij behorende waarden van de gemiddelde CO 2 -uitstoot voor personenauto’s met benzine als brandstof, en voor personenauto’s met diesel als brandstof, voor het kalenderjaar 2006, als volgt vast te stellen:
Gelet op artikel 8 van het Besluit etikettering energieverbruik personenauto’s van 3-11-2000 (Stb. 2000, nr. 475);
Besluit:
Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Zoetermeer, 8 augustus 2005
De
Algemeen Directeur
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht