Besluit van 24 december 1997 tot vaststelling van de datum van de inwerkingtreding van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen alsmede het tijdstip van aanvang van fase 1 van die wet, bedoeld in diverse artikelen van die wet
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 16 december 1997, directie Arbeidszaken Overheid, nr. AB97/U1708;
Gelet op artikel 94, eerste en tweede lid, van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.
Artikel 2
Het tijdstip van aanvang van fase 1 van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen , bedoeld in de artikelen 1, onderdelen n en v, 12, 13, eerste en tweede lid, 14, eerste en tweede lid, 16, 17, eerste en tweede lid, 18, tweede lid, 19, 20, 22, 23, eerste lid, 24, eerste en derde lid, 26, eerste en tweede lid, 27, 28, 29, eerste lid, 36, derde, vierde en vijfde lid, 37, 40, eerste lid, 41, eerste lid, 42, eerste en tweede lid, 44, eerste, derde en vierde lid, 47, 50, 52, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, eerste lid, 63, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 85, tweede lid, 87, eerste lid, 88, tweede lid, en 89, eerste lid, van die wet, is 1 januari 1998.
Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Het Oude Loo, 24 december 1997
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Uitgegeven de dertigste december 1997
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht