Let op. Deze wet is vervallen op 22 juni 2014. U leest nu de tekst die gold op 21 juni 2014.

Besluit vaststelling en aanbrenging classificatiemerken geslachte varkens (PVV) 2011

Uitgebreide informatie
Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 14 december 2011 houdende nadere voorschriften ten aanzien van de vaststeling van de classificatiemerken en de wijze waarop deze worden aangebracht op geslachte varkens (Besluit vaststelling en aanbrenging classificatiemerken geslachte varkens (PVV) 2011)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 8, eerste lid, van de Verordening classificatie slachtvarkens (PVV) 2011;
Gehoord de Adviescommissie Varkens;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit worden de begripsbepalingen van de Verordening classificatie slachtvarkens (PVV) 2011 overgenomen.
1.
a. Het classificatiemerk bestaat uit:
een hoofdletter weergevende de SEUROP-klasse, of
een percentage weergevende het gehalte mager vlees.
b. Aan het classificatiemerk als bedoeld in het eerste lid, onder a, kan worden toegevoegd een hoofdletter weergevende het type.
2.
De in het eerste lid bedoelde hoofdletters en het percentage moeten ten minste twee centimeter hoog zijn.
1.
Voor het merken dient een niet giftige, onuitwisbare en hittebestendige inkt te worden gebruikt of enig ander vooraf door de voorzitter goedgekeurd procedé voor duurzaam merken.
2.
Indien met behulp van labels wordt gemerkt dienen deze zodanig te worden aangebracht dat zij niet zonder beschadiging kunnen worden verplaatst.
Artikel 4
Het Uitvoeringsbesluit vaststelling en aanbrenging classificatiemerken geslachte varkens 1987 wordt ingetrokken.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als Besluit vaststelling en aanbrenging classificatiemerken geslachte varkens (PVV) 2011.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 2 april 2012.
Zoetermeer, 14 december 2011
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht