Let op. Deze wet is vervallen op 27 oktober 2006. U leest nu de tekst die gold op 26 oktober 2006.

Artikel 1 lid 1 ii Besluit vaststelling examengelden enige staatsexamens

Uitgebreide informatie
1.
Zij die aan het examen ter verkrijging van een akte of bewijs, bedoeld in de artikelen 70 t/m 78 van de middelbaaronderwijswet dan wel de artikelen 68 t/m 81 van die wet zoals deze luidden op 31 augustus 1954, wensen deel te nemen, zijn verschuldigd een bedrag van:
II. f 450, met een interimtarief van f 360 voor het examen dat in 1986 aanvangt, voor elke van de navolgende akten/bewijzen:
a. de akte B Nederlandse taal en letterkunde (K VII b ), de akte B Franse taal en letterkunde, de akte B Engelse taal en letterkunde, de akte B Hoogduitse taal en letterkunde en de akte B of ongesplitste akte voor enige andere taal, met dien verstande, dat zij, die examen afleggen voor de akte B in een van de talen Nederlands, Frans, Hoogduits of Engels zonder in het bezit te zijn van de akte A voor de overeenkomstige taal of een kandidaatsgetuigschrift als bedoeld in artikel 1 onder onderscheidenlijk de nummers 1, 2, 3 of 4 van Ons besluit van 22 juni 1964, Stb. 214, een bedrag van f 450, met een interimtarief van f 360 voor het examen dat in 1986 aanvangt, verschuldigd zijn;
b. de akte geschiedenis (K VIII) te verkrijgen door het afleggen van het ongedeelde examen of van het tweede gedeelte van het examen bedoeld in de beschikking hiervoor genoemd onder I g ;
c. de akte aardijkskunde (K IX) te verkrijgen door het afleggen van het ongedeelde examen of van het tweede gedeelte van het examen bedoeld in de beschikking hiervoor genoemd onder I h ;
d. de akte staathuishoudkunde en statistiek (K X);
e. de akte staatsinrichting (K XI);
f. de akte B wiskunde;
g. de akte B natuurkunde;
h. de akte B scheikunde;
i. de akte handelswetenschappen;
j. de akte plant- en dierkunde;
k. de akte lichamelijke oefening;
l. de akte B tekenen.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht