Let op. Deze wet is vervallen op 22 juni 2014. U leest nu de tekst die gold op 21 juni 2014.

Besluit vaststelling formule ter bepaling van percentage mager vlees van geslachte varkens (PVV) 2011

Uitgebreide informatie
Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 14 december 2011 tot vaststelling van de formule voor het bepalen van het percentage mager vlees van geslachte varkens (Besluit vaststelling formule ter bepaling van percentage mager vlees van geslachte varkens (PVV) 2011)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 5, derde lid, van de Verordening classificatie slachtvarkens (PVV) 2011;
Gehoord de Adviescommissie Varkens;
Besluit:
Artikel 1
Het percentage mager vlees als bedoeld in artikel 1, onderdeel t, en artikel 5, derde lid, van de Verordening classificatie slachtvarkens (PVV) 2011, wordt berekend aan de hand van de formule als opgenomen in deel 2, onderdeel 3, van de Bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2011/303/EU van de Commissie van 20 mei 2011 tot toelating van methoden voor de indeling van geslachte varkens in Nederland (Pb L 136).
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling formule ter bepaling van percentage mager vlees van geslachte varkens (PVV) 2011.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 2 april 2012.
Zoetermeer, 14 december 2011
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht