Besluit van bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 7 november 2013 tot vaststelling van het geslacht gewicht ter uitvoering van de Verordening bestemmingsheffingen pluimveevleessector (PPE) 2014 (Besluit vaststelling geslacht gewicht pluimveevlees (PPE) 2014)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op de artikel 8, derde lid, van de Verordening huishoudelijke heffingen pluimveesector (PPE) 2014 en artikel 10, derde lid, van de Verordening bestemmingsheffingen pluimveevleessector (PPE) 2014;
Besluit:
Artikel 1
Dit besluit neemt de begripsbepalingen over van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005 .
Artikel 2
Het geslacht gewicht is ten minste gelijk aan een percentage van het door de slachterij aan de leverancier van het geslachte pluimvee uitbetaalde aantal kilogrammen, welk percentage voor
- vleeskuikens 73%
- kalkoenen 80%
- eenden 70%
- parelhoenders 70%
- legkippen en vermeerderingspluimvee legsector 64%
- vermeerderingspluimvee vleessector 73% en voor
- ganzen 70%

bedraagt.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling geslacht gewicht pluimveevlees (PPE) 2014.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2014. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2014, treedt het in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt het terug tot en met 1 januari 2014.
Zoetermeer, 7 november 2013
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht