Besluit van 22 juli 2000, houdende vaststelling in euro van het in artikel 178 lid 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde bedrag van het minimumkapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 17 juli 2000, no. 5039915/00/6;
Gelet op artikel 178 lid 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Het bedrag bedoeld in artikel 178 lid 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt vastgesteld op 18 000 euro.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2000.
Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Tavarnelle, 22 juli 2000
De Minister van Justitie,
Uitgegeven de tiende augustus 2000
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht