Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2006. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2006.

Artikel enig Besluit vaststelling jaartallen en tijdstip bedoeld in de artikelen 186, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs, enz.

Uitgebreide informatie
Enig artikel
Het jaar, bedoeld in artikel 186, tweede lid, vijfde volzin van de Wet op het primair onderwijs, artikel 171, tweede lid, vijfde volzin en derde lid, tweede volzin, van de Wet op de expertisecentra en artikel 286, eerste lid, vierde volzin van de Wet op het voortgezet onderwijs , wordt bepaald op 2004.
Het jaar, bedoeld in artikel 186, tweede lid, zesde volzin, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 171, tweede lid, zesde volzin en derde lid, derde volzin, van de Wet op de expertisecentra en artikel 286, eerste lid, vijfde volzin van de Wet op het voortgezet onderwijs , wordt bepaald op 2001.
Het tijdstip, bedoeld in artikel 186, tweede lid, zesde volzin, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 171, tweede lid, zesde volzin en derde lid, derde volzin, van de Wet op de expertisecentra en artikel 286, eerste lid, vijfde volzin van de Wet op het voortgezet onderwijs , wordt bepaald op 1 september 2005.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Inhoudsopgave
Enig artikel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht