Besluit vaststelling lastenplafonds wachtgeldfondsen 2006
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op artikel 94, eerste lid, van de Werkloosheidswet en artikel 105, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;
Besluit:
Artikel 1
De maxima van de lasten die in een boekjaar ten laste van de wachtgeldfondsen komen, bedoeld in artikel 94 van de Werkloosheidswet, worden voor het jaar 2006 vastgesteld op de percentages, bedoeld in bijlage 1 bij dit besluit.
Artikel 2
Het Besluit vaststelling lastenplafonds wachtgeldfondsen 2005 wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt, onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in werking met ingang van 1 januari 2006.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling lastenplafonds wachtgeldfondsen 2006.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Amsterdam, 8 november 2005
De Raad van bestuur UWV ,
de
voorzitter
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht