Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 30 juni 2011 houdende vaststelling van minimumeisen voor een bedrijfsgezondheidsplan en een bedrijfsbehandelplan in het kader van de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik rundersector (PVV) 2011 (Besluit vaststelling minimumeisen bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik rundersector (PVV) 2011)
Het bestuur van het productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik rundersector (PVV) 2011;
Gehoord het advies van de Commissie diergezondheid en -kwaliteit Runderen,
Besluit:
1.
Voor zowel het bedrijfsgezondheidsplan als het bedrijfsbehandelplan gelden de volgende minimumeisen:
a. De naam en handtekening van de houder en van de betrokken dierenarts zijn vermeld en geplaatst;
b. Het UBN van het bedrijf en het UDN van de dierenarts en de datum van het opstellen van de plannen zijn vermeld.
2.
Naast de in het eerste lid vermelde minimumeisen zijn in de bijlagen aan dit besluit verdere minimumeisen voor het bedrijfsgezondheidsplan ( bijlage 1 ) en het bedrijfsbehandelplan ( bijlage 2 ) opgenomen, als bedoeld in artikel 3 van de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik rundersector (PVV) 2011.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling minimumeisen bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik rundersector (PVV) 2011.
2.
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de dag na publicatie.
Zoetermeer, 30 juni 2011
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht