Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 30 juni 2011 houdende vaststelling van minimumeisen voor een bedrijfsgezondheidsplan en een bedrijfsbehandelplan in het kader van de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik varkenssector (PVV) 2011 (Besluit vaststelling minimumeisen bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan Verordening registratie en verantwoording antibiotica gebruik varkenssector (PVV) 2001)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik varkenssector (PVV) 2011;
Gehoord het advies van de Adviescommissie Varkens,
Besluit:
Artikel 1
In de bijlage bij dit besluit zijn minimumeisen opgenomen voor het bedrijfsgezondheidsplan en het bedrijfsbehandelplan als bedoeld in artikel 3 van de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik varkenssector (PVV) 2011.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling minimumeisen bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik varkenssector (PVV) 2011.
2.
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verorderingenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de dag na publicatie.
Zoetermeer, 30 juni 2011
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht