Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 9 juni 2011 houdende vaststelling van een model bedrijfsgezondheidsplan en een model bedrijfsbehandelplan in het kader van de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik (PPE) 2011 (Besluit vaststelling modellen bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik (PPE) 2011)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 3, zesde lid, van de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik (PPE) 2011;
Gehoord het advies van de Adviescommissie pluimveegezondheidszorg,
Besluit:
Artikel 1
In de bijlagen bij dit besluit zijn modellen opgenomen voor het bedrijfsgezondheidsplan en het bedrijfsbehandelplan als bedoeld in artikel 3 van de verordening, onderscheiden naar modellen voor de fok-, opfok- en vermeerderingsbedrijven in de vleeskuikensector en modellen voor vleeskuikenhouders.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling modellen bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik (PPE) 2011.
2.
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de dag na publicatie.
Zoetermeer, 9 juni 2011
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht