Let op. Deze wet is vervallen op 28 september 2005. U leest nu de tekst die gold op 27 september 2005.

Besluit vaststelling plan tot aanleg van een hoogwaterkering op de Landtong bij Rozenburg

Uitgebreide informatie
Besluit van 3 juni 1992, houdende vaststelling van het plan tot aanleg van een hoogwaterkering op de Landtong bij Rozenburg
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 22 mei 1992, nr. HW/RJI 123205, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;
Gelet op artikel 1, sub I, en artikel 2, derde lid, van de Deltawet;
Gehoord Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Op de Landtong bij Rozenburg wordt tussen de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg en de hoogwaterkering rond Rozenburg een hoogwaterkering aangelegd.
1.
De kering volgt vanaf de stormvloedkering de noordrand van de Landtong tot aan de riool/afvalwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Rozenburg, waarna de kering langs de zuidzijde daarvan aansluit op de hoogwaterkering rond Rozenburg, een en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening.
2.
De hoogwaterkering bestaat uit een dijklichaam met een lengte van 6 km en een breedte van circa 41 meter. De dijktafelhoogte varieert van N.A.P. + 6.60 m aan de westzijde tot N.A.P. + 6.25 m aan de oostzijde van de Landtong.
Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 3 juni 1992
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Uitgegeven de negende juli 1992
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht