Let op. Deze wet is vervallen op 28 september 2005. U leest nu de tekst die gold op 27 september 2005.

Besluit vaststelling plan tot aanleg van werk tot afsluiting van het Hartelkanaal

Uitgebreide informatie
Besluit van 1 oktober 1993, houdende vaststelling van het plan tot de aanleg van een werk tot afsluiting van het Hartelkanaal
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat a.i. van 30 september 1993, nr. RJI 159341, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;
Gelet op artikel 1, sub I, en artikel 2, derde lid, van de Deltawet;
Gehoord Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
Tot afsluiting van het Hartelkanaal wordt aan de westzijde van de Hartelbrug tussen de noordelijke oever van het Hartelkanaal en de hoofdwaterkering van Voorne-Putten een beweegbare stormvloedkering aangelegd, zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening.
2.
De kering zal bestaan uit twee schuiven tussen drie heftorens die reiken tot een niveau van NAP + 53.00 m.
3.
In geopende toestand rust de onderkant van de schuiven op NAP + 14.00 m. In gesloten toestand hebben de schuiven een kerende hoogte van NAP + 3.00 m.
Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 1 oktober 1993
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Uitgegeven de drie├źntwintigste februari 1995
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Enig artikel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht