1.
Commissies, als bedoeld bij artikel 14, zevende lid, van de Electriciteitswet, bestaan uit ten minste 3 en ten hoogste 5 leden, waarvan ten minste de kleinste meerderheid wordt benoemd uit leden van den Raad.
2.
De leden der commissies treden om de twee jaar af en zijn aanstonds weder benoembaar.
3.
Hij die tot lid is benoemd ter vervulling van een tusschentijds opengevallen plaats, treedt af op het tijdstip, waarop degene, in wiens plaats hij is benoemd, moest aftreden.
4.
Hij, die als lid van den Raad zitting heeft in een commissie, verliest het lidmaatschap dezer commissie, wanneer hij ophoudt lid van den Raad te zijn.
Inhoudsopgave
- § 1. Van den Electriciteitsraad en van de Commissies van dien Raad, bedoeld bij artikel 14, zevende lid van de Electriciteitswet
+ § 2. Van het bureau van den Raad, bedoeld bij artikel 14, twaalfde lid van de Electriciteitswet
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht