1.
De Raad stelt ter regeling van zijn werkzaamheden en van de werkzaamheden van vaste en bijzondere commissies, als bedoeld bij artikel 14, zevende lid, van de Electriciteitswet een reglement vast.
2.
Het reglement en de daarin gebrachte wijzigingen treden niet in werking dan nadat zij door Onzen Minister van Waterstaat zijn goedgekeurd.
Inhoudsopgave
- § 1. Van den Electriciteitsraad en van de Commissies van dien Raad, bedoeld bij artikel 14, zevende lid van de Electriciteitswet
+ § 2. Van het bureau van den Raad, bedoeld bij artikel 14, twaalfde lid van de Electriciteitswet
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht