1.
De leden van den Raad en van de commissies ontvangen vergoeding van reis- en verblijfkosten; bovendien kan aan de leden een presentiegeld worden toegekend.
2.
Door Ons kan aan Secretaris en aan Adjunct-Secretaris(sen) als zoodanig een bezoldiging worden toegekend.
Inhoudsopgave
- § 1. Van den Electriciteitsraad en van de Commissies van dien Raad, bedoeld bij artikel 14, zevende lid van de Electriciteitswet
+ § 2. Van het bureau van den Raad, bedoeld bij artikel 14, twaalfde lid van de Electriciteitswet
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht