1.
Het hoofd en het personeel van het bureau van den Raad worden, behoudens het bepaalde bij het volgende lid, op voordracht van den Voorzitter van den Raad door of vanwege Onzen Minister van Waterstaat in dienst gesteld.
2.
Secretaris en Adjunct-Secretaris(sen) maken als zoodanig deel uit van het in het vorig lid bedoelde bureau.
3.
Slechts in bijzondere gevallen kan de Voorzitter van den Electriciteitsraad als hoofd van het bureau worden aangewezen.
Inhoudsopgave
+ § 1. Van den Electriciteitsraad en van de Commissies van dien Raad, bedoeld bij artikel 14, zevende lid van de Electriciteitswet
- § 2. Van het bureau van den Raad, bedoeld bij artikel 14, twaalfde lid van de Electriciteitswet
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht