1.
De adviezen van den Raad en de voorstellen van de commissies aan dien Raad worden opgesteld overeenkomstig het gevoelen van de meerderheid der vergadering; van afwijkende gevoelens van de minderheid wordt desverlangd in het advies of het voorstel melding gemaakt.
2.
De leden van den Raad en van de commissies zijn bevoegd afzonderlijk aanteekeningen bij het advies en het voorstel te voegen, mits het daarin uitgesproken gevoelen verdedigd zij in de vergadering, waarin het uit te brengen advies werd behandeld of het voorstel werd opgemaakt.
3.
In de vergadering van den Raad en van de commissies, waarin zij tegenwoordig zijn, hebben de in artikel 14, negende lid van de Electriciteitswet, bedoelde ambtenaren en heeft ook de Secretaris raadgevende stem.
Inhoudsopgave
- § 1. Van den Electriciteitsraad en van de Commissies van dien Raad, bedoeld bij artikel 14, zevende lid van de Electriciteitswet
+ § 2. Van het bureau van den Raad, bedoeld bij artikel 14, twaalfde lid van de Electriciteitswet
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht