Besluit vaststelling retributiebedrag onderzoek Salmonella arizonae, Salmonella gallinarum, Salmonella pullorum, Mycloplasma Gallisepticum en Mycoplasma Meleagridis
Het Bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren heeft,
gelet op artikel 2 van de Retributieverordening onderzoek Salmonella arizonae, Salmonella gallinarum, Salmonella pullorum, Mycloplasma Gallisepticum en Mycoplasma Meleagridis 1998,
op 9 september 1999 vastgesteld het navolgende:
BESLUIT
Artikel 1
Het retributiebedrag, als bedoeld in artikel 2 van de Retributieverordening onderzoek Salmonella arizonae, Salmonella gallinarum, Salmonella pullorum, Mycloplasma Gallisepticum en Mycoplasma Meleagridis 1998 is gelijk aan het bedrag dat voortvloeit uit de volgende berekening.
1. (Opfok)grootouderdierbedrijven (per koppel/hok dieren): Tariefopbouw:
onderzoek: basiskosten + analyse kosten laboratorium
Tarief:
onderzoek: € 7,60 + € 0,67 per monster (ingeval van serologisch onderzoek M. gallisepticum) of + € 1,03 per monster (ingeval van serologisch onderzoek M. meleagridis) of + € 0,68 per monster (ingeval van serologisch onderzoek S. Pullorum en S. Gallinarum) of
2. (Opfok)vermeerderingsbedrijven (per koppel/hok dieren):
a. op een leeftijd van 4 weken Tariefopbouw:
onderzoek: basiskosten + analyse kosten laboratorium
Tarief:
onderzoek: € 7,60 + € 0,67 per monster (ingeval van serologisch onderzoek M. gallisepticum) of + € 1,03 per monster (ingeval van serologisch onderzoek M. meleagridis) of + € 0,68 per monster (ingeval van serologisch onderzoek S. Pullorum en S. Gallinarum) of
b. op een leeftijd van 16 weken Tariefopbouw:
onderzoek: basiskosten + analyse kosten laboratorium
Tarief:
onderzoek: € 7,60 + € 0,67 per monster (ingeval van serologisch onderzoek M. gallisepticum) of + € 1,03 per monster (ingeval van serologisch onderzoek M. meleagridis) of + € 0,68 per monster (ingeval van serologisch onderzoek S. Pullorum en S. Gallinarum) of
c. vanaf een leeftijd van 20 weken of ouder Tariefopbouw:
onderzoek: basiskosten + analyse kosten laboratorium
Tarief:
onderzoek: € 7,60 + € 0,67 per monster (ingeval van serologisch onderzoek M. gallisepticum) of + € 1,03 per monster (ingeval van serologisch onderzoek M. meleagridis) of + € 0,68 per monster (ingeval van serologisch onderzoek S. Pullorum en S. Gallinarum) of
1.
Het retributiebedrag, als bedoeld in artikel 2 van de Retributieverordening onderzoek Salmonella arizonae, Salmonella gallinarum, Salmonella pullorum, Mycoplasma Gallisepticum en Mycoplasma Meleagridis dat betrekking heeft op de kosten van onderzoek voor vleeskalkoenbedrijven is gelijk aan het bedrag dat voortvloeit uit de volgende berekening:
2.
Het retributiebedrag, als bedoeld in artikel 2 van de Retributieverordening onderzoek Salmonella arizonae, Salmonella gallinarum, Salmonella pullorum, Mycoplasma Gallisepticum en Mycoplasma Meleagridis dat betrekking heeft op de kosten van onderzoek voor opfokleghennenbedrijven en leghennenbedrijven is gelijk aan het bedrag dat voortvloeit uit de volgende berekening:
3.
Het tarief voor de PCR-test, zoals bedoeld in het Besluit onderzoek Mycoplasma Gallisepticum en Mycoplasma Meleagridis 1993, is € 450,20."
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als “Besluit vaststelling retributiebedrag onderzoek Salmonella arizonae, Salmonella gallinarum, Salmonella pullorum, Mycloplasma Gallisepticum en Mycoplasma Meleagridis “.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van inwerkingtreding van de Retributieverordening onderzoek Salmonella arizonae, Salmonella gallinarum, Salmonella pullorum, Mycloplasma Gallisepticum en Mycoplasma Meleagridis 1998 .
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 1A
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht