Let op. Deze wet is vervallen op 11 juni 2006. U leest nu de tekst die gold op 10 juni 2006.

Besluit vaststelling retributiebedragen hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999

Uitgebreide informatie
Besluit vaststelling retributiebedragen hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999
Het Bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren heeft,
gelet op artikel 2 en artikel 4 van de Retributieverordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999,
op 11 november 1999 vastgesteld het navolgende:
BESLUIT
Artikel 1
Het retributiebedrag, als bedoeld in artikel 2 van de Retributieverordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999 is gelijk aan het bedrag dat voortvloeit uit de volgende berekening:
het aantal uren die de controle in beslag heeft genomen x € 82,65 vermeerderd met een bedrag van € 143,96
Indien een ondernemer binnen 24 uur voorafgaand aan het afgesproken bezoek van de controlerende of onderzoekende dienst de afspraak afzegt of kenbaar maakt de afspraak niet na te kunnen komen kan aan de ondernemer het standaard voorrijdtarief van € 30,-- in rekening worden gebracht. In dit tarief zijn niet alleen daadwerkelijke kosten van het voorrijden begrepen, maar tevens kosten van administratieve en organisatorische aard die in verband met het geplande bezoek worden gemaakt.
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als “Besluit vaststelling retributiebedragen hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999”.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van inwerkingtreding van de Retributieverordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999 .
Voor het bestuur
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht