Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2009.

Besluit vaststelling vergoeding paspoort paardachtigen (PVV) 2004

Uitgebreide informatie
Besluit van de voorzitter van het Productschap Vee en Vlees van 18 december 2003 houdende de vaststelling van de vergoeding die is verschuldigd voor het bij Verordening identificatie en registratie van paardachtigen (PVV) 2004 voorgeschreven paspoort (Besluit vaststelling vergoeding paspoort paardachtigen (PVV) 2004)
De voorzitter van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 8, eerste lid, van de Verordening identificatie en registratie van paardachtigen (PVV) 2004;
Besluit:
Artikel 1
Voor het paspoort als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Verordening identificatie en registratie van paardachtigen (PVV) 2004 is een vergoeding verschuldigd van € 2,15 vermeerderd met een bedrag dat overeenkomt met de werkelijke kosten van de uitgifte van het paspoort door de gemandateerde erkende instellingen en hippische sportorganisaties, als bedoeld in artikel 6 voornoemd en het Besluit houdende mandatering van erkende instellingen en hippische sportorganisaties tot uitgifte van paspoorten voor paardachtigen (PVV) 2004 .
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling vergoeding paspoort paardachtigen (PVV) 2004.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2004.
Zoetermeer, 18 december 2003
voorzitter
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht