Besluit vaststelling wachtgeldpremies 2003
Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, UWV,
Gelet op artikel 85, eerste lid, van de Werkloosheidswet;
Besluit:
Artikel 1
De premies die ten gunste komen van de wachtgeldfondsen, bedoeld in artikel 85, eerste lid, van de Werkloosheidswet, worden voor het jaar 2003 vastgesteld op de percentages, bedoeld in bijlage 1 bij dit besluit.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling wachtgeldpremies 2003.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.
Amsterdam, 19 november 2002
voorzitter Raad van Bestuur
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht