Besluit vaststelling wachtgeldpremies 2006
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op artikel 85, eerste lid, van de Werkloosheidswet en artikel 28, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;
Besluit:
Artikel 1
De premies die ten gunste komen van de wachtgeldfondsen, bedoeld in artikel 85, eerste lid, van de Werkloosheidswet, worden voor het jaar 2006 vastgesteld op de percentages, bedoeld in bijlage 1 bij dit besluit.
Artikel 2
Het Besluit vaststelling wachtgeldpremies 2005 wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt, onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in werking met ingang van 1 januari 2006.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling wachtgeldpremies 2006.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Amsterdam, 8 november 2005
De Raad van bestuur UWV ,
de
voorzitter
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht