Let op. Deze wet is vervallen op 27 mei 2011. U leest nu de tekst die gold op 26 mei 2011.

Besluit Vergoedingen Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie

Uitgebreide informatie
Besluit Vergoedingen Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Minister van Justitie, van 12 oktober 2005, nr. 5368281/05/DJJ;
Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988 (Stb. 1988, 205);
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder de Commissie: de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie.
Artikel 2
De voorzitter en de leden van de Commissie ontvangen een vaste vergoeding per dag.
Artikel 3
De voorzitter ontvangt een vergoeding van € 1000,– per dag, tot een maximum van twaalf dagen per jaar.
Artikel 4
De leden ontvangen een vergoeding van € 900,– per dag, tot een maximum van vier dagen per jaar.
Artikel 5
Indien de voorzitter of een lid van de Commissie niet gedurende het hele jaar de functie van voorzitter of lid bekleedt, wordt de vergoeding, genoemd in de artikelen 3 en 4, naar evenredigheid vastgesteld.
Artikel 6
De voorzitter en de leden hebben overeenkomstig het Reisbesluit binnenland en het Reisbesluit buitenland recht op vergoeding wegens reis- en verblijfkosten.
Artikel 7
De in dit besluit genoemde bedragen kunnen worden gewijzigd bij ministeriële regeling.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking twee dagen na plaatsing in de Staatscourant en werkt terug tot 1 september 2005.
Artikel 9
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Vergoedingen Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie.
Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.
Den Haag, 2 november 2005
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht