Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2009. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2009.

Besluit verhoging IVA-uitkering

Uitgebreide informatie
Besluit van 11 december 2006 tot vaststelling van het tijdstip van de verhoging van de arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Besluit verhoging IVA-uitkering)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 december 2006, nr. SV/WV/06/97498;
Gelet op artikel 126 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1. Verhoging IVA-uitkering
Het tijdstip, bedoeld in artikel 126 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, waarop de hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering, bedoeld in artikel 51 van die wet, wordt vastgesteld op 75% van het maandloon, wordt vastgesteld op 29 december 2005, met dien verstande dat de verhoging van de arbeidsongeschiktheidsuitkering over de jaren 2005 en 2006 op een later tijdstip dan 1 januari 2007 wordt uitbetaald.
Artikel 2. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2007 en werkt terug tot en met 29 december 2005.
Artikel 3. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verhoging IVA-uitkering.
Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 11 december 2006
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,
Uitgegeven de tweeëntwintigste december 2006
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel 1. Verhoging IVA-uitkering
Artikel 2. Inwerkingtreding
Artikel 3. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht