Besluit van de Raad van bestuur van Stichting Nederlands fonds voor Podiumkunsten+ tot verhoging van plafonds voor subsidiëring op grond van de regeling vierjarige subsidies Podiumkunstinstellingen 2009–2012
De Raad van Bestuur van Stichting Nederlands fonds voor Podiumkunsten+,
Gelet op artikel 3 lid 3 van de Deelregeling vierjarige subsidies Podiumkunstinstellingen 2009–2012 van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+;
Besluit:
Artikel 2
Het plafond als bedoeld in artikel 3 lid 2 onder c, voor producerende podiumkunstinstellingen in de danssector, wordt verhoogd met een bedrag van € 1,2 miljoen.
Het plafond als bedoeld in artikel 3 lid 2 onder d, voor producerende podiumkunstinstellingen in de muziektheatersector, wordt verhoogd met een bedrag van € 600.000.
Het plafond als bedoeld in artikel 3 lid 2 onder e, voor festivals, wordt verhoogd met een bedrag van € 600.000.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 11 december 2008. Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van Stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ d.d. 11 december 2008.
,
De Raad van Bestuur van Stichting Nederlands fonds voor Podiumkunsten+
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht