Besluit verklaring derdenbeslag BES
Artikel 1
Het model voor het formulier, bedoeld in artikel 475, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES, wordt vastgesteld overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage .
1.
De verklaring, bedoeld in artikel 476b van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES wordt tot de in dat artikel bedoelde deurwaarder of advocaat gericht door:
a. overhandiging aan de deurwaarder of advocaat van een ingevuld formulier naar het model, bedoeld in artikel 1;
b. een gewone of aangetekende brief, inhoudende een ingevuld formulier als bedoeld in onderdeel a;
c. een telefax, inhoudende een ingevuld formulier als bedoeld in onderdeel a, indien in dat formulier het telefaxnummer van de deurwaarder of advocaat is opgegeven;
d. elk ander door de deurwaarder of advocaat als verklaring aanvaard geschrift.
2.
In het geval, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, geeft de deurwaarder of advocaat aan de derde terstond een schriftelijk ontvangstbewijs af. In andere gevallen zendt de deurwaarder of advocaat de derde onverwijld een zodanig bewijs toe.
Artikel 3
Dit besluit berust op artikel 475, tweede lid en artikel 476b, eerste lid, Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering BES.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verklaring derdenbeslag BES.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht