Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit verlenging instelling RAWOO

Uitgebreide informatie
Besluit van 28 mei 1996 tot verlenging van de instelling van de RAWOO
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van onze Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 14 mei 1996, nr JR-020/96, gedaan mede namens Onze Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen alsmede van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
Gelet op artikel 2, tweede lid van het Instellingsbesluit RAWOO, Staatsblad 1990, 131;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De instelling van de Raad van Advies voor het Wetenschappelijk Onderzoek in het kader van ontwikkelingssamenwerking wordt verlengd met een tijdvak van zes jaar.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Staatsblad , waarin hij is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1996.
Onze Minister voor Ontwikkelingssamenwerking is belast met de uitvoering van dit besluit.
's-Gravenhage, 28 mei 1996
De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,
Uitgegeven vijfentwintigste juni 1996
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht