Besluit van 31 juli 2012, houdende verlenging van de Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 juli 2012, nr. 2012-0000402549, Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties, Directie Koninkrijksrelaties;
Gelet op artikel 42, derde lid, van de Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
De termijn van twee jaar, bedoeld in het tweede lid van artikel 42 van de Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten wordt met twee jaar verlengd.
Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van 10 oktober 2012.
Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad en in het Publicatieblad van Curaçao zal worden geplaatst.
Tavarnelle, 31 juli 2012
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Uitgegeven de tiende augustus 2012
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht