Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit verlenging van de instelling van de RAWOO

Uitgebreide informatie
Besluit van 20 december 2001 tot verlenging van de instelling van de RAWOO
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 16 december 2001, nr. DJZ/BR/0890-01, in overeenstemming met Onze Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
Gelet op artikel 2 van de Raamwet sectorraden onderzoek en ontwikkeling en artikel 2, tweede lid, van het Instellingsbesluit RAWOO;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De instelling van de Raad van Advies voor het Wetenschappelijk Onderzoek in het kader van Ontwikkelingssamenwerking wordt verlengd met een tijdvak van zes jaar.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.
Onze Minister voor Ontwikkelingssamenwerking is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 20 december 2001
De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,
Uitgegeven zevenentwintigste december 2001
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht