Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit verlening mandaat inzake internationale inlichtingenuitwisseling

Uitgebreide informatie
Besluit verlening mandaat inzake internationale inlichtingenuitwisseling
1. Mandaatverlening ter uitvoering van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
Gelet op artikel 10:3, eerste lid, en artikel 10:5, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht is de directeur-generaal Belastingdienst gemandateerd om besluiten te nemen en gemachtigd om te handelen namens ‘Onze Minister’ en als ‘bevoegde autoriteit’ ter uitvoering van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (hierna: WIB).
1a. Bevoegdheid tot het geven van ondermandaat
Tevens is de directeur-generaal Belastingdienst gemandateerd en gemachtigd om voor het nemen van besluiten en het handelen namens ‘Onze Minister’ en als ‘bevoegde autoriteit’ ter uitvoering van de WIB ondermandaat en machtiging te verlenen aan daartoe aan te wijzen functionarissen.
Verordening (EG) nr. 1798/2003 van Besluit verlening mandaat inzake internationale inlichtingenuitwisseling">
2. Mandaatverlening ter uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1798/2003
Gelet op artikel 10:3, eerste lid, en artikel 10:5, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht is de directeur-generaal Belastingdienst gemandateerd om besluiten te nemen en gemachtigd om te handelen als de bevoegde autoriteit ter uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1798/2003 van de Raad van 7 oktober 2003 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 218/92 (hierna: Verordening (EG) nr. 1798/2003).
2a. Bevoegdheid tot het geven van ondermandaat
Tevens is de directeur-generaal Belastingdienst gemandateerd om voor het nemen van besluiten welke ingevolge Verordening (EG) nr. 1798/2003 door de bevoegde autoriteit worden genomen en gemachtigd om voor het handelen als bevoegde autoriteit, ondermandaat en machtiging te verlenen aan daartoe aan te wijzen functionarissen.
Verordening (EG) nr. 2073/2004 van Besluit verlening mandaat inzake internationale inlichtingenuitwisseling">
3. Mandaatverlening ter uitvoering van de Verordening (EG) nr. 2073/2004
Gelet op artikel 10:3, eerste lid, en artikel 10:5, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht is de directeur-generaal Belastingdienst gemandateerd om besluiten te nemen en gemachtigd om te handelen als de bevoegde autoriteit als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Verordening (EG) nr. 2073/2004 van de Raad van 16 november 2004 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen (hierna: Verordening (EG) nr. 2073/2004).
3a. Bevoegdheid tot het geven van ondermandaat
Tevens is de directeur-generaal Belastingdienst gemandateerd om voor het nemen van besluiten welke ingevolge Verordening (EG) nr. 2073/2004 door de bevoegde autoriteit worden genomen en gemachtigd om voor het handelen als bevoegde autoriteit, ondermandaat en machtiging te verlenen aan daartoe aan te wijzen functionarissen.
4. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 maart 2006.
5. Ingetrokken besluit
Het besluit van 24 mei 2002, nr. CPP2001/3592M, is per 15 maart 2006 ingetrokken.
Inhoudsopgave
1. Mandaatverlening ter uitvoering van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
1a. Bevoegdheid tot het geven van ondermandaat
2. Mandaatverlening ter uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1798/2003
2a. Bevoegdheid tot het geven van ondermandaat
3. Mandaatverlening ter uitvoering van de Verordening (EG) nr. 2073/2004
3a. Bevoegdheid tot het geven van ondermandaat
4. Inwerkingtreding
5. Ingetrokken besluit
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht