Besluit vervanging door zorgdrager
Commissariaat voor de Media,
Het Commissariaat voor de Media besluit over te gaan tot vervanging van archiefbescheiden, die niet voor vernietiging in aanmerking komen, en deze na vervanging te vernietigen volgens de specificaties zoals vastgelegd in de bijlage Handboek digitale vervanging archiefbescheiden, versie 1.5 (februari 2010).
Gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995;
Gelet op de Beleidsregel digitale vervanging archiefbescheiden en
gelet op de machtiging van de algemene rijksarchivaris van 16 april 2010, kenmerk NA/10/4390;
Besluit:
Hilversum, 27 mei 2010
Voorzitter,
Commissaris,
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht