Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2012. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 2 Besluit vervangingsfonds

Uitgebreide informatie
1.
Het vervangingsfonds heeft tot taak het bevoegd gezag de waarborgen te bieden, bedoeld in de artikelen 183, eerste lid, onderdeel a, van de WPO, 169, eerste lid, onderdeel a, van de WEC en 98a, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs.
2.
Het vervangingsfonds heeft tevens tot taak het bevoegd gezag de waarborgen te bieden, bedoeld in de artikelen 183, eerste lid, onderdeel b, van de WPO, en artikel 169, eerste lid, onderdeel b, van de WEC, en beheert daartoe het noodfonds, dat de bedragen omvat die Onze Minister op de voet van de artikelen 183, vierde lid, van de WPO, en 169, vierde lid, van de WEC jaarlijks aan het vervangingsfonds toekent.
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk I. Algemeen
+ Hoofdstuk II. Goedkeuringsbevoegdheden
+ Hoofdstuk III. Aanwijzingsbevoegdheden; Informatieverstrekking
+ Hoofdstuk IV. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht