Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2012. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 6 Besluit vervangingsfonds

Uitgebreide informatie
1.
Indien Onze Minister van oordeel is dat de waarborgen voor vervanging van afwezig personeel onvoldoende zijn in verband met de goede voortgang van het onderwijs, treedt hij onverwijld in overleg met het bestuur van het vervangingsfonds.
2.
Indien dit overleg niet leidt tot overeenstemming over de waarborgen voor de vervanging van afwezig personeel die het vervangingsfonds ten minste dient te bieden, geeft Onze Minister binnen twee maanden een of meer aanwijzingen aan het vervangingsfonds met betrekking tot de te bieden waarborgen.
3.
In geval van toepassing van dit artikel is artikel 3 niet van toepassing.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemeen
+ Hoofdstuk II. Goedkeuringsbevoegdheden
- Hoofdstuk III. Aanwijzingsbevoegdheden; Informatieverstrekking
+ Hoofdstuk IV. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht