Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2012. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 8 lid 2 Besluit vervangingsfonds

Uitgebreide informatie
2.
Het vervangingsfonds verstrekt aan Onze Minister tevens:
a. de gegevens met betrekking tot het door het bevoegd gezag opgegeven ziekteverzuimpercentage onder het personeel;
b. de gegevens met betrekking tot de door het bevoegd gezag opgegeven afwezigheid van personeel om andere redenen dan wegens ziekte;
c. de gegevens met betrekking tot de door hem bekostigde vervanging, mede in relatie tot de aard van de afwezigheid van het vervangen personeelslid;
d. de gegevens met betrekking tot de toegekende aanvragen van een tegemoetkoming uit het noodfonds, zomede periodieke overzichten van het verloop van de uitkeringen uit het noodfonds;
e. de financiële gegevens met betrekking tot de aan het bevoegd gezag uitgekeerde vergoedingen en de van deze terugontvangen premies;
f. de financiële gegevens met betrekking tot zijn bestuurs- en apparaatskosten en zijn overige inkomsten;
g. de financiële gegevens met betrekking tot zijn reserves;
h. de gegevens met betrekking tot de aard en het aantal van de door hem verrichte controles op juistheid van de ontvangen declaraties, alsmede de gegevens met betrekking tot de uitkomsten van deze controles;
i. jaarlijks een overzicht van de door hem jegens derden aangegane financiële verplichtingen.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemeen
+ Hoofdstuk II. Goedkeuringsbevoegdheden
- Hoofdstuk III. Aanwijzingsbevoegdheden; Informatieverstrekking
+ Hoofdstuk IV. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht