Besluit vogelgriep BES
Artikel 2
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. wet: Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;
b. pluimvee: dieren van een soort behorende tot de orde van de hoenderachtigen, waaronder kippen, kalkoenen, kwartels, parelhoenders, patrijzen, pauwen, grootpoothoenders en hokko’s, of tot de familie van de eenden, ganzen, zwanen en struisvogels.
Artikel 3
Het is verboden in enig eilandgebied van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in of door te voeren:
levend pluimvee;
pluimveeproducten, waaronder vlees, vleesproducten, ingewanden, veren en eieren;
levende (sier-)vogelsoorten of producten daarvan als bedoeld in onderdeel b;
tenzij kan worden aangetoond, middels een officieel certificaat, dat de in dit artikel bedoelde dieren en producten afkomstig zijn uit een land van oorsprong of herkomst waar geen aviaire influenza is geconstateerd.
1.
Bij ministeriële regeling kunnen ter voorkoming en bestrijding van aviaire influenza regels als bedoeld in artikel 18.2.1 van de wet worden gesteld.
2.
Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels als bedoeld in artikel 18.2.2 van de wet worden gesteld over het invoeren en doorvoeren van dieren, producten van dierlijke oorsprong, alsmede van andere producten en voorwerpen die dragers van aviaire influenza kunnen zijn.
Artikel 4
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de uitgifte van het Publicatieblad, waarin het geplaatst is en vervalt een jaar na zijn inwerkingtreding tenzij het binnen die tijd wordt bekrachtigd bij landsverordening.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vogelgriep BES.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 3a
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht