Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 1 Besluit voorbereidingskosten regionale verkeers- en vervoerplannen

Uitgebreide informatie
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;
b. hoofdingenieur-directeur: de hoofdingenieur-directeur van een regionale directie van het Directoraat-Generaal van de Rijkswaterstaat;
c. aanvraag: een aanvraag als bedoeld in artikel 5;
d. vervoerregio: een regionaal openbaar lichaam als bedoeld in de Kaderwet bestuur in verandering ;
e. regionaal verkeers- en vervoerplan: een regionaal verkeers- en vervoerplan als bedoeld in artikel 16 van de Kaderwet bestuur in verandering;
f. compensatie: een compensatie als bedoeld in artikel 2.
Inhoudsopgave
- § 1. Algemene bepalingen
+ § 2. Aanvraag
+ § 3. Verlening en intrekking
+ § 4. Betaling
+ § 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht