Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 10 Besluit voorbereidingskosten regionale verkeers- en vervoerplannen

Uitgebreide informatie
1.
Onze Minister kan de verlening van de compensatie intrekken indien de vervoerregio zonder zijn toestemming:
a. de voorbereiding van het regionale verkeers- en vervoerplan tussentijds staakt of opschort, of
b. de tijdsplanning overschrijdt.
2.
De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de compensatie is verleend, tenzij bij intrekking of wijziging anders is bepaald.
3.
De reeds betaalde compensatie kan bij intrekking van de verlening door Onze Minister worden teruggevorderd.
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemene bepalingen
+ § 2. Aanvraag
- § 3. Verlening en intrekking
+ § 4. Betaling
+ § 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht